بلوک E

مجتمع مسکونی تیساشهر - بلوک E

 

 

 

 تعداد طبقات : 9 طبقه

 تعداد واحد : 48 واحد

 زیربنای کل : 6530 مترمربع

 زیربنای مفید : 4700 مترمربع

 

 متراژ و تیپ بندی طبقات