بلوک D

مجتمع مسکونی تیساشهر - بلوک D

 

 

 

 تعداد طبقات : 11 طبقه

 تعداد واحد : 56 واحد

 زیربنای کل : 7680 مترمربع

 زیربنای مفید : 5680 مترمربع

 

 متراژ و تیپ بندی طبقات