شرکت بین المللی توسعه ساختمان

شرکت بین المللی توسعه ساختمان

شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) در تاریخ هشتم بهمن سال 1364 تحت نام شرکت سرمایه گذاری ساختمان (سهامی خاص) و به شماره 3552 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان تبریز به ثبت رسید. در پی مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/3/1377 محل قانونی شرکت از تبریز به تهران منتقل و تحت شماره 142583 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. مجامع عمومی فوق العاده مورخ 26/3/83  و  10/9/83  به ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را از سهامی خاص به سهامی عام و نام شرکت را از شرکت سرمایه گذاری ساختمان به شرکت بین المللی توسعه ساختمان تغییر داد. شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) از تاریخ 20/7/83 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و از تاریخ 9/10/83 به عنوان چهارصدوچهاردهمین شرکت در فهرست شرکتهای بورسی درج شد.

موضوع فعالیت


مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت خرید و فروش ملک و زمین به منظور احداث ساختمان، شهرک، مجتمع های مسکونی، احداث کارخانجات و مشارکت و سرمایه گذاری، احداث و اجاره کارخانه های تولید مصالح ساختمان، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین پذیره نویسی و خرید و فروش سهام و انجام معاملات مربوط به سهام و سایر اوراق بهادار داخلی و خارجی و سایر امور مرتبط با فعالیت شرکت است.


این شرکت به عنوان یک شرکت مادر تخصصی (هلدینگ ساختمانی) دارای کسب و کار سرمایه گذاری در صنعت ساختمان بوده و در این فرایند به سرمایه گذاری و مدیریت کلان پروژه های عمرانی و اجرای آنها از طریق شرکت های گروه یا خارج از آن می پردازد. شرکت پس از شناسایی فرصت های سرمایه گذاری اقدام به ارزیابی فنی و اقتصادی آنها نموده و در صورت توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری، پروژه هایی را تعریف و اقدام به ساخت و فروش آنها می نماید.


از طرف دیگر شرکت وظیفه مدیریت شرکت های تحت پوشش و اقماری خود را نیز دارد که هر یک ماهیت حقوقی مستقلی داشته اما مدیریت کلان این شرکت ها توسط شرکت بین المللی توسعه ساختمان انجام می شود.


شرکتهای اقماری شرکت بین المللی توسعه ساختمان


•    شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - سهامی عام (ساختمانی و تأسیساتی و شهرک ساز)
•    شرکت آ.س.پ - سهامی عام (پیمانکاری و سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی)
•    شرکت افق سازه پایا (سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی)
•    شرکت پیمان غدیر (طراحی، مشاوره ، نظارت و مدیریت طرح)
•    شرکت پارس سازه (مهندسی و ساخت ساختمانهای صنعتی)
•    شرکت سرپناه فارس (ساختمانی و تأسیساتی)
•    شرکت کیش رویای زندگی (ساخت واحدهای لوکس تجاری و مسکونی)
•    شرکت گسترش تجهیزات ساختمان بهسان پارس (خدمات پس از فروش و نگهداری از ساختمان)
•    شرکت توسعه ساختمان غدیر خوزستان (تولید لوله های بتنی و قطعات پیش ساخته و سرمایه گذاری در فعالیت های ساختمانی)
•    شرکت ساختمان آذربایجان (ساختمانی و تأسیساتی)
•    شرکت نارنجستان گستر (توسعه هتل و پروژه های گردشگری)
•    شرکت تیساکیش (سرمایه گذاری در فعالیت های ساختمانی)