این شرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ شرکت بورسی صنعت ساختمان از لحاظ میزان سرمایه و دارایی در کشور موفق به کسب جایزه بین‌المللی یادشده در سال ۲۰۱۸ شد. بنابراین گزارش، کمیته انتخاب جایزه بین‌المللی ساختمان انجمن رهبران تجارت جهانی دارای ۷۵۰۰ عضو از ۹۵ کشور جهان مستقر در اسپانیا است که هر ساله طی مراسمی اقدام به اهدای اعتبارنامه و تندیس مربوطه به شرکت‌های معتبر دارای برند در بخش کمیت و کیفیت پروژه‌های دردست اجرا در بخش ساختمان می‌کند. مزیت دریافت اعتبارنامه و تندیس سالانه انجمن رهبران تجارت جهانی در بخش ساختمان باتوجه به جنبه بین‌المللی آن برای برندینگ و اعتبار شرکت، در داخل و خارج از کشور نیز بسیار با اهمیت و قابل استناد در مراجع بین‌المللی است و در آینده مسیر همکاری با شرکای خارجی را بیش از پیش تسهیل خواهد کرد.